חברת MENA OSINT הינה חברת הבת של גלובל אוסינט. חברת MENA OSINT מספקת פתרונות מודיעין גלוי ("אוסינט") הרלבנטיים לזירות הפעולה של המזרח-התיכון וצפון-אפריקה. אנו מספקים ומנתחים עבור לקוחותינו ובהם ממשלות, תאגידים, חברות ביטוח, משרדי עורכי-דין וחוקרים פרטיים את המידע הדרוש לפעילותם היום-יומית והאסטרטגית בשווקי המזרח-התיכון וצפון-אפריקה. 

הגידול הניכר בשימוש ברשת האינטרנט במזרח-התיכון ובצפון-אפריקה ממחיש כי השגת המידע הדרוש לפעילות בזירות אלו אינו אפשרי רק באמצעות שימוש בשפה האנגלית. הצוות שלנו, הכולל מומחים בסוגיות פוליטיות, כלכליות וחברתיות במדינות המזרח-התיכון וצפון-אפריקה, מאתר עבור לקוחותינו את המידע הדרוש להם בשפות הרלבנטיות, ובהן ערבית, תורכית ופרסית ומנתח את המידע תוך יישום הכרת הניואנסים הרלבנטיים לכל מדינה באזור זה.