עולם האבטחה המודרני, הכולל אבטחת אישים ומשלחות, אבטחת מתקנים ואבטחת תשתיות קריטיות, נשען כיום על מודיעין איכותי ונגיש. למעשה, אי אפשר לבצע משימת אבטחה בצורה מיטבית ללא ביצוע בדיקת רקע מודיעינית וללא ליווי מודיעיני רציף של משימת האבטחה.
גלובל אוסינט מספקת מגוון פתרונות בתחום התמיכה המודיעינית בשירותי האבטחה.
בתחום אבטחת האישים והמשלחות אנו מספקים למנהלי האבטחה של האח"מים מידע איכותי ורציף אודות הסיכונים, האירועים וההתפתחויות בכל תא שטח בעולם אליו בו שוהים האח"מים או שאליו הם אמורים להגיע. אנו בוחנים את מידת החשיפה של האח"מים ברשת האינטרנט, מאתרים מידע בדבר שגרת פעילותם ובדבר תנועותיהם ומצביעים על גורמי הסיכון הכלליים והפרטניים הרלבנטיים לאותם אח"מים (פעילות ארגוני טרור, פשיעה רגילה ופשע מאורגן, הפגנות, מהומות, הפרות סדר, חסימות כבישים, אסונות טבע וכוונות ממוקדות לפגוע באישים המאובטחים). אנו מספקים ומנתחים את המידע על בסיס תקופתי (יומי ושבועי) ומשלבים דיווחים בהולים המופקים ממידע המאותר ברשת האינטרנט בזמן אמת.
בתחום אבטחת המתקנים והתשתיות הקריטיות מספקת גלובל אוסינט מידע הכולל הערכת האיומים הנשקפים למתקנים או לתשתיות ברחבי העולם מצד גורמי טרור ופשיעה כמו גם מצד גורמים אובייקטיביים. דיווחינו כוללים אף את סקירת נקודות התורפה הרלבנטיות, בדגש על דרכי הגישה למתחם, תעבורת הקהל, נהלי בידוק ובטחון, מידת המהימנות או המסוכנות של העובדים וכן ענייני בטיחות ותברואה. אנו שמים דגש מיוחד בתחום אבטחה המתקנים על אבטחת נמלי-תעופה ונמלי-ים. מיומנותנו באיתור וניתוח המידע מאתרי האינטרנט ומהרשתות החברתיות מעניקה לתחום הסיוע לאבטחה נדבך משמעותי.